Tuesday, September 21, 2010

punjab(a decade ago)


    
                                       ਬੂਰ ਪਿਆ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ  ਮਾਏ, ਵਿਚ  ਬਾਗੀਂ  ਅਬੀਆਂ  ਪੱਕੀਆਂ
                                      ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਵਰਗੀਆਂ ਧੀਆਂ,ਨੀ ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਬੁੱਕਲ ਵਿਚ ਰਖੀਆਂ
                                      ਗਿਣਵੇ ਦਿਨਾ ਦੀਆਂ  ਸਾਂਝਾਂ ਵੇ  ਬਾਬਲ,ਅਸਾਂ ਸਿਦਕਾਂ ਨਾਲ ਹੰਡਾਈਆਂ
                                      ਕੂੰਜਾਂ ਵਾਂਗ ਪਰਨਿਆਂ ਧੀਆ,ਤੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਦੋ ਦਿਨ ਆਈਆਂ
                                                                                                    ਦੇਵ ਥਰੀਕੇਵਾਲਾ

No comments:

Post a Comment